onsdag 14. april 2010

Smakebit informasjonskløfter - ferdig oppgave

Det lever i dag 6,8 milliarder mennesker på jordkloden. Av disse har omtrent 1 milliard datamaskin hvorav 60 millioner er daglige internettbrukere. At mengden informasjon, og muligheten til å skaffe den med dette øker er det ingen tvil om, men fordi noen har tilgang på ressurser og redskaper som andre ikke har, øker samtidig også skillet mellom de som vet og– ikke vet, og det oppstår det vi kaller informasjonskløfter.

”Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon.” står det definert på nettsidene til NDLA. Slike kløfter fører dermed til at deler av verdens mange samfunn ekskluderes fordi noen sitter inne med mer kunnskap enn andre. Mediene spiller i denne sammenheng en svært viktig rolle, fordi de nettopp er bærere av informasjonen vi baserer vår kunnskap på. Samtidig som denne ”fjerde statsmakten” driver folkeopplysning for nettopp å få folk til å delta i samfunnet, er de selvmotsigende nok også en pådriver til å skape skillene, men hvordan? Det er dette jeg vil forsøke å svare på når jeg i denne oppgaven vil ta en nærmere kikk på våre basismedier og diskutere hvordan mediene er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar